IoT (Interneti i Gjërave) dhe M2M (Machine 2 Machine) zgjidhjes


Sisteme të dedikuara të shpërndara që punojnë në ndërfaqet dhe protokollet e komunikimit: Applications:
 • Bujqësia
 • Matja e zgjuar
 • Fabrika Smart (Industria Inteligjente - IIoT)
 • monitorimi
 • Vendkalime të sigurta për këmbësorët
 • Sisteme anti-vjedhje
 • Ndriçimi inteligjent (ndriçimi inteligjent - rrugor dhe industrial)
 • Qyteti i Sigurt
 • Qyteti i zgjuar
 • Menaxhimi i mbeturinave
Matjet dhe monitorimi
 • konsumi i energjisë
 • lagështia
 • Pozicioni GPS
 • ndotja e ajrit
 • ndriçimi
 • përqendrimet e gazit
 • niveli i ndriçimit
 • temperatura
 • dridhje dhe nxitim


Dokumentacioni i Qytetit